Vrije Politiek

Zo is het begonnen:

Lees hier het
Manifest van 3 april 2013


“Een politiek zonder partijen. Een politiek die gemaakt wordt door de inwoners zelf; open, eerlijk en gebaseerd op vertrouwen, dat is vrije politiek.”


Tijd voor een nieuwe politiek
Een politiek waarin de kiezer bepaalt welke volksvertegenwoordiger gaat besturen op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Een politiek waarin de politici luisteren naar de mening van de kiezer en de kiezer betrokken wordt bij de gemeentelijke, provinciale en landelijke besluitvorming.

De direct gekozen raadsleden, Statenleden en Kamerleden behartigen als onafhankelijke volksvertegenwoordigers het kiezersbelang en niet de belangen van een partij.

Een politiek waarbij raadsleden, Statenleden en Kamerleden hun beloftes aan de kiezers nakomen en waarin het dagelijks bestuur functioneert zonder partijbelang en wordt gecontroleerd door de raad, de Staten of de Kamer.

Een politiek waarin politici de mening van hun kiezers verkondigen en niet worden beperkt door de mening van een partij.

Een politiek waarin de bestuurders zich richten op besturen en niet op partij-politiek.

Een politiek waarbij het dagelijks bestuur wordt gekozen voor de bestuurdersperiode van vier jaar en voor de continuïteit niet afhankelijk is van het functioneren van een partij coalitie.

Een politiek waarin iedereen zich verkiesbaar kan stellen en gelijke kansen heeft om gekozen te worden als vrije volksvertegenwoordiger.