Vrije Politiek

“Een politiek zonder partijen. Een politiek die gemaakt wordt door de inwoners zelf; open, eerlijk en gebaseerd op vertrouwen, dat is vrije politiek.”

Vrije Politiek staat voor:
Een onafhankelijk bestuur
Gekozen door de hele raad
Met een programma op hoofdlijnen
De inwoners denken en doen mee
Onafhankelijke raadsleden
Direct gekozen door de inwoners
Met coalities en inspraak per onderwerp
De inwoners beslissen mee. Door gebruik van het ‘Vrije Kiezersmandaat’.

Tijd voor een nieuwe politiek
Een politiek waarin de kiezer bepaalt welke volksvertegenwoordiger gaat besturen op gemeentelijk, provinciaal en landelijk niveau. Een politiek waarin de politici luisteren naar de mening van de kiezer en de kiezer betrokken wordt bij de gemeentelijke, provinciale en landelijke besluitvorming.

De direct gekozen raadsleden, Statenleden en Kamerleden behartigen als onafhankelijke volksvertegenwoordigers het kiezersbelang en niet de belangen van een partij.

Een politiek waarbij raadsleden, Statenleden en Kamerleden hun beloftes aan de kiezers nakomen en waarin het dagelijks bestuur functioneert zonder partijbelang en wordt gecontroleerd door de raad, de Staten of de Kamer.

Een politiek waarin politici de mening van hun kiezers verkondigen en niet worden beperkt door de mening van een partij.

Een politiek waarin de bestuurders zich richten op besturen en niet op partij-politiek.

Een politiek waarbij het dagelijks bestuur wordt gekozen voor de bestuurdersperiode van vier jaar en voor de continuïteit niet afhankelijk is van het functioneren van een partij coalitie.

Een politiek waarin iedereen zich verkiesbaar kan stellen en gelijke kansen heeft om gekozen te worden als vrije volksvertegenwoordiger.

 
Lees hier het oorspronkelijke Manifest