Manifest


Manifest Vrije Politiek
Leo Broers, 3 april 2013.  
            

Inleiding

Tijd voor een nieuwe politiek.

  • Een politiek waarin de kiezer bepaalt welke volksvertegenwoordiger - onafhankelijk en zonder binding met een partij - in de raad komt.
  • Een politiek waar een direct gekozen raadslid als echte volksvertegenwoordiger het kiezersbelang behartigt en niet de belangen van een partij.
  • Een politiek waarbij raadsleden hun beloftes aan de kiezers nakomen en waarin het college van wethouders functioneert zonder partijbelang en wordt gecontroleerd door de raad.
  • Een politiek waarin politici hun eigen mening verkondigen en niet worden beperkt door de mening van een partij.
  • Een politiek waarin wethouders zich vooral richten op besturen en niet op politiek.
  • Een politiek waarbij het college wordt gekozen voor de bestuurdersperiode van vier jaar en voor de continuïteit niet afhankelijk is van het functioneren van een coalitie.
  • Een politiek waarin iedereen zich verkiesbaar kan stellen en gelijke kansen heeft om gekozen te worden als vrije volksvertegenwoordiger.
  • Een politiek die aansluit bij de huidige samenleving.


Lees hier het manifest