Activiteiten VKM Leo Broers

Datum samenstelling: 18-2-2018

20 februari: 20.00 uur: discussieavond uitbreiding industrieterrein Brouwhuis; organisatie Brouwhuis Belang; locatie wijkhuis De Loop, Peeleik 7, Helmond. Kiezers zijn van harte welkom. De toegang is gratis.

Namens VKM Leo Broers zijn raadslid kandidaat Hanneke Hegeman en fractie-ondersteuner Jeanne Schriks aanwezig.

21 februari: 18.30 - 19.30 uur: aftrap verkiezingscampagne met lancering Stemhulp; organisatie gemeente Helmond; locatie De Cacaofabriek. Kiezers zijn van harte welkom! De toegang is gratis.

VKM Leo Broers is met 3 kandidaten aanwezig: Leo Broers, Inge Vernie en Roger Bisseling.

 

 21 februari: 19.30 - 23.00 uur: debatavond 'Voor echte banen en een menswaardige maatschappij' in Helmond; organisatie FNV; locatie De Cacaofabriek. Kiezers zijn van harte welkom! De toegang is gratis.

Leo Broers neemt deel. Hij krijgt hierbij de steun van Roger Bisseling, onze nummer 3 op de kieslijst. Roger kent uit eigen ervaring de problematiek die werkende wajongeren in de praktijk tegenkomen.

 

21 februari en volgende dagen: aanplakken verkiezingsaffiches op gemeenteborden in alle Helmondse wijken. 

Wie komt ons helpen plakken? Een mailtje naar: info@vrijepolitiek.nl of een belletje: 06 53609191. Alle hulp is welkom!

1 maart: 20.00 uur: debatavond over milieu / duurzaamheid / energietransitie (Helmond aardgasvrij); organisatie Energie Club Helmond Regio (ECHR); locatie Energiehuis, Torenstraat 3, Helmond. Kiezers zijn van harte welkom! De toegang is gratis.

Het beleid van de gemeente Helmond is erop gericht om in 2035 klimaatneutraal te zijn, dus zonder fossiele brandstoffen. Een enorme opgave om dit over 17 jaar gerealiseerd te hebben. De ECHR staat hier volledig achter en is benieuwd naar de visie van de Helmondse politieke partijen.

Leo Broers neemt deel. Hij krijgt hierbij de steun van Hanneke Hegeman, onze nummer 4 op de kieslijst.

1 maart: 20.00 uur: debatavond met de schooljeugd van het Dr. Knippenberg College; organisatie de schoolleiding; locatie Nachtegaallaan 45, Helmond. Kiezers zijn van harte welkom! De toegang is gratis.

VKM Leo Broers is helaas niet uitgenodigd deel te nemen aan dit debat. Toch zullen raadslid kandidaat Inge Vernie en fractie-ondersteuner Jeanne Schriks als aanwezig zijn.

3 maart: 14.00 uur- 16.00 uur: Verkiezingsmarkt Helmond met presentatie standpunten politieke partijen; organisatie Bibliotheek Helmond- de Peel; locatie bibliotheek, Watermolenwal 11, Helmond. Kiezers zijn van harte welkom! De toegang is gratis.

VKM Leo Broers zal in een korte presentatie uitleggen op welke wijze de Helmonders zelf de komende 4 jaren de politieke besluitvorming actief kunnen beïnvloeden. Ook is er gelegenheid kennis te maken met onze andere kandidaten: Roger Bisseling, Inge Vernie en Hanneke Hegeman.

 

6 maart: 20.00 uur: Off the Record, (muzikale) kennismaking met lijsttrekkers; organisatie Tok of the Town; locatie De Cacaofabriek. Kiezers zijn van harte welkom! De toegang is gratis.

 

Leo Broers neemt deel aan deze kennismaking waarin hij de persoon achter de politicus toelicht. Wie is hij, wat vindt hij als mens belangrijk, waar staat hij voor, wat betekenen de Helmonders en Helmond voor hem persoonlijk. Het wordt een muzikale ontmoeting met een informeel karakter.

9 maart: 19:30 uur: Rijpelberg, Politiek Cafe. Informatie volgt.

Leo Broers neemt deel aan dit debat. 

15 maart: 9:00 - 12:00 uur: ROC ter AA. In debat met leerlingen.
 Informatie volgt.

 

18 maart: 14.00 uur: verkiezingsdebat; organisatie Ditisonzewijk (het digitale wijkgerichte platform van Helmond); locatie City Resort: Scheepsboulevard 2, 5705 KZ Helmond.

Er wordt een livestream gemaakt van dit debat dat rechtstreeks wordt uitgezonden op YouTube of Facebook. Meer informatie volgt binnenkort.

Ter promotie van dit debat presenteert ons raadslid kandidaat Inge Vernie, VKM Leo Broers via een digitale presentatie die vanaf 13 maart wordt uitgezonden via: www.ditisonzewijk.nl