Leo Broers
Politiek met lef
Leo Broers

En nou gaan we het samen écht anders doen. Geen halve keuzes meer maar politiek met lef.
Kiezen voor de menselijke waarde en de dingen die er echt toe doen. 
- Meer en betaalbare woningen
- Betere zorg voor iedereen die dat nodig heeft
- Een armoedevrij Helmond

Meer durven investeren in geluk en gezondheid dus. Sterker nog, onze drie doelen gaan altijd voor.

Dat zijn geen makkelijke beslissingen en willen we samen met de Helmonders doen. Onze kiezers bepalen, ook na de verkiezingen, ons standpunt in de raad via ons Vrije Kiezersmandaat (VKM).