VKM Leo Broers

Politiek van de inwoners

VKM Leo Broers wil de komende 4 jaar als jouw vertegenwoordiger in de gemeenteraad aan de slag. Maar dan wel anders! Bij ons beslis je namelijk ook ná de verkiezingen mee.  

Waar we voor staan
De menselijke waarde terug in de politiek en in de beslissingen voor Helmond.
Iedereen is van waarde en we respecteren wie je bent, wat je kan en wat jouw keuzes zijn.
Naar je luisteren, je open en eerlijk informeren en dan samen beslissen! Want Helmonders bepalen het standpunt van VKM Leo Broers via ons
Vrije Kiezersmandaat (VKM).

Eerst de dingen die er echt toe doen
Samen kiezen voor:
- meer en betaalbare woningen voor sociale huur en starters;
- betere zorg voor iedereen die dat nodig heeft;
- een armoedevrij Helmond.
 
Deze 3 doelen gaan altijd voor!

Kortom, meer durven investeren in geluk en gezondheid. 

Meebeslissen
Kies voor VKM Leo Broers en registreer je op www.vrijekiezersmandaat.nl.
Bij elk onderwerp neemt VKM Leo Broers een standpunt in. Via het VKM word je vervolgens om jouw mening gevraagd. Je kunt je keuze overlaten aan
VKM Leo Broers of je eigen stem uitbrengen. De keuzes van alle VKM deelnemers bepalen ons uiteindelijke standpunt. Je stem gaat daarom nooit verloren.

Bij VKM Leo Broers is de politiek van de inwoners.
Doe mee, denk mee en beslis mee!