Vrije Politiek,

voor een vrijsame maatschappij:

-   met respect en waardering voor wie je bent en wat je kan

-   waar we op basis van vertrouwen met elkaar samenwerken

-   met begrip dat jouw waarheid niet die van een ander is

-   waar we ons vrij en veilig voelen om ons zelf te zijn

voor onafhankelijke volksvertegenwoordiging:

-    waar het gaat om het kiezersbelang en niet het partijbelang

-    waar jij bepaalt welke kandidaat volksvertegenwoordiger wordt

-    waar een verkiezingsbelofte wordt uitgevoerd en niet ingeleverd

voor een nieuw bestuur dat:

-    transparant, open en eerlijk zijn werk doet

-    luistert naar de inwoners en inspraak organiseert

-    bestaat uit partij-onafhankelijke bestuurders